Louise de Lang-Van Schaik

Louise de Lang-van Schaik (1900-1993) was een getalenteerd schilderes; haar opleiding volgde ze aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Na haar huwelijk met Ernst de Lang in 1944 betrok het echtpaar Boerderij Oud Woelwijck waar zij zich volledig toelegde op het schilderen. Na de dood van haar man in 1960 ontwikkelde ze ook haar andere creatieve talenten en besloot deze met andere vrouwen te delen. Ze vond dat vrouwen de mogelijkheid moesten krijgen via creatieve expressie zich zelf beter te leren kennen.

Al snel verbouwde ze de boerderij om meer lesruimte te creëren, trok andere docenten aan en richtte in 1968 de Stichting Oud Woelwijck op om de voortgang van de cursussen ook in de toekomst veilig te stellen. Ook muziek vormde één van haar passies en al vanaf 1961 gaf een amateur kamerorkest uitvoeringen op Oud Woelwijck.

Bij haar overlijden in 1993 liet ze haar vermogen na aan de toen opgerichte Louise de Lang-van Schaik Stichting met als doel de boerderij in stand te houden, de voortgang van de cursussen te garanderen en het steunen van sociale en culturele activiteiten in Voorschoten. Ook nu genieten de vele cursisten van de ontspannen sfeer op de idyllisch gelegen monumentale boerderij die nog steeds als grote inspiratiebron fungeert. De idealen van Louise de Lang-van Schaik worden nog steeds verwezenlijk op Oud Woelwijck, een instituut dat is uitgegroeid tot een begrip in Voorschoten. 

In het OGLV MAGAZINE van de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten van december 2020 stond een artikel over Louise de Lang-Van Schaik. Via de knop hieronder kunt u het artikel lezen.

Met hartelijke dank aan Marijke Reinsma voor de toestemming het artikel op onze site te mogen plaatsen!