Algemene voorwaarden

 • De cursussen en workshops vinden uitsluitend doorgang bij voldoende deelname.
 • Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling en vóór aanvang van de betreffende cursus te worden betaald. Zie ook de cursusinformatie bij de desbetreffende cursus.
 • Na ontvangst van de betaling wordt een plaats gereserveerd.
 • Het cursusgeld wordt nadat de cursus is begonnen niet gerestitueerd.
 • Na afloop van een les ruimt een ieder het gebruikte materiaal zelf op en maakt dit schoon.
 • De huisregels zoals deze hieronder zijn aangegeven zijn van toepassing. Een exemplaar van de huisregels hangt ook in de cursuslokalen.
 • Voor de cursisten die na aanvang van de cursus instromen geldt, dat cursusgelden in overleg worden vastgesteld.
 • Afmeldingen voor een cursus dienen per omgaande doch minimaal twee weken voor aanvang van de cursus te worden gemeld.
 • Indien afmelding plaatsvindt na genoemde termijn is het gehele cursusgeld verschuldigd.
 • Men verbindt zich voor de gehele cursus.

Huisregels Boerderij Oud Woelwijck en Atelier Louise

Welkom

Het bestuur van boerderij Oud Woelwijck en het atelier Louise heet u van harte welkom. We vinden het belangrijk dat alles tijdens uw verblijf zo prettig mogelijk verloopt, zowel voor u, voor onze andere cursisten/huurders en voor onszelf. Daarom hebben wij een aantal regels en uitgangspunten opgesteld, die wij hanteren en graag met u delen. Heeft u suggesties of opmerkingen, dan horen wij die graag van u.

Algemeen

 • In en om de boerderij en het atelier gelden de algemene maatschappelijke fatsoensnormen waarbij wederzijdse bejegening correct verloopt.
 • In alle ruimtes dienen aanwijzingen van de beheerder direct te worden opgevolgd.
 • Wanneer u klachten heeft, kunt u deze melden bij de beheerder en/of aan het bestuur
 • Respecteer eventuele coronamaatregelen.

Gebouwen/terrein

 • Roken is niet toegestaan binnen de gebouwen
 • Koffie en theekopjes worden na gebruik in de vaatwasser gezet, waarbij de gezamenlijke keuken netjes wordt achtergelaten
 • Zet geen stoelen, tafels of andere zaken voor deuren en nooduitgangen
 • De activiteiten mogen niet leiden tot stank en geluidsoverlast
 • Doe de lichten uit in de hal en de keuken, wanneer daar geen gebruik van wordt gemaakt
 • Doe ‘s avonds de deur op de knip, zodra alle cursisten binnen zijn
 • Laat het gebouw/ terrein achter zoals u het aangetroffen heeft. Bij vertrek ramen en deuren sluiten.
 • Fietsen dienen achter de boerderij geplaatst te worden in de rekken
 • Auto’s moeten geparkeerd worden op het parkeerterrein op het parkeerterrein naast de boerderij ( te bereiken via de Cor van Osnabruggelaan)

Eigendommen

 • Ga met respect met elkaars eigendommen om.
 • De eigendommen van Oud Woelwijck/atelier Louise blijven binnen de locatie, bij schade aan of vernieling van onze eigendommen wordt u aansprakelijk gesteld voor de reparatie-vernieuwingskosten.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en diefstal van eigendommen van bezoekers en/of beschadiging hiervan door derden.
 • U kunt gevonden voorwerpen bij de beheerder afgeven. De gevonden voorwerpen worden maximaal 2 maanden bewaard.

EHBO en calamiteiten

 • De EHBO-trommel bevindt zich in de keuken
 • Bij calamiteiten volgt u de instructies op van de beheerder en of uw docent.
 • Raak bij brand niet in paniek. Waarschuw onmiddellijk de beheerder en docent en bel 112.

Gevolgen

Het niet houden aan de huisregels kan leiden tot

 • Het stopzetten van de dienstverlening en/of het verwijderen uit de cursus of activiteit
 • Een tijdelijk of definitief locatie verbod.