Filosofie

Jeannette Monshouwer

 

Wijsheid in en buiten ons denken

Een filosofisch onderzoek in de vorm van een dialoog naar de invloed van onze verschillende manieren van denken.

Filosofie betekent letterlijk liefde voor wijsheid. In dit veld van liefde ontstaat een ruimte om nieuwe inzichten op te doen, nieuwe ervaringen mogelijk. Zo is het onderzoek erop gericht om ons daarin in ons geheel te betrekken. Hoe wij ons openen om wijsheid te laten ontstaan of daartoe toegang vinden, is van oudsher in de verschillende wijsheidstradities ruimer dan ons denken of rationele vermogen. Vanuit sommige tradities, zoals het Boeddhisme, kan ons denken juist in de weg staan. Kennis geeft ons nog geen wijsheid.

In deze serie van bijeenkomsten wil ik met jullie bekijken welke denkpatronen bepalend zijn in onze samenleving en in je eigen bestaan. Vanuit dit bewustzijn kunnen we vragen naar wat wij nodig hebben om een – mogelijk nieuwe – ruimte te creëren voor een toekomst. Dit met het oog op ontwikkelingen die wij wensen in de manier waarop we samenleven en omgaan met de natuur. Met de dialoog vorm wil ik vooral ruimte bieden voor de ontwikkeling van onze eigen vermogens in en buiten het denken, zoals de mogelijkheid om met andere levensvormen te communiceren.

De thema’s die ik heb gekozen als ingang zijn: communicatie, krachtvelden en liefde. Daarbij laten we ons inspireren door filosofen en wetenschappers uit verschillende windstreken.

Jeannette Monshouwer

Ik geef filosofie aan de Universiteit van Leiden aan Biomedische studenten. Ook begeleid ik (klank-) meditaties en zing ik bij vieringen en rituelen.

www.zielsveel.nu

Informatie en aanmelding

Email: pipmonshouwer@gmail.com
Telefoon: 06 14800852

Data, tijden en kosten

Data en tijd: woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur 

I. Communicatie: 6, 13, 20 april

II. Krachtvelden: 4, 11, 18 mei

III. Liefde: 1, 8, 15 juni

Prijs: € 225,- voor de hele serie van 9 bijeenkomsten; € 90,- per thema van 3 bijeenkomsten.

Zoom bijeenkomsten

De thema’s bied ik ook via Zoom aan op woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur.

30/3 I.Communicatie
27/4 II.Krachtvelden
25/5 III.Liefde
29/6 IV.Afsluiting

Prijs: € 100,- (4 sessies). Cursisten van Oud Woelwijck zijn welkom om deze sessies als extra, vrij van kosten, bij te wonen.

Locatie

Boerderij Oud Woelwijck, Essenlaan 3, 2251 AS Voorschoten
Voor route klik hier