Filosofie – woensdagochtend

Jeannette Monshouwer

 

Natuurlijk

Een filosofisch onderzoek in de vorm van een dialoog naar onze relatie tot de natuur en onze eigen natuurlijkheid.

 

In de vraag naar de relatie tussen mensen en de natuur wordt eigenlijk een onderscheid gesuggereerd tussen de mens en de natuur. Terwijl wij mensen net zo veel natuur zijn als een boom of een insect. Toch? In deze cursus onderzoeken we onze ervaringen met de natuur om ons heen en de natuur die we zelf zijn.

We staan stil bij hoe we ons verhouden tot de verschillende levensvormen, welke wisselwerkingen daartussen plaatsvinden en hoe communicatie mogelijk is. Bijvoorbeeld tussen mens en boom, of hoe een landschap tot ons spreekt. En welke boodschappen zenden wij uit naar het leven om ons heen? Daarmee belichten we (natuurlijke) vermogens die wij als mensen hebben om ons te openen en te antwoorden op heel verschillende manieren. Hoe geven we deze verbinding die we voelen met natuur vorm in het dagelijks leven, in onze samenleving?

Harmonie kan ons hierin een clou geven. In de Oude Griekse filosofie is dit een fundamenteel werkende kracht in het hele universum. Welke inzichten geeft dat ons in hoe wij deel zijn van een geheel en invloed uitoefenen?

Omdat wij als mens nooit helemaal het overzicht hebben van het grote geheel waar wij deel van uitmaken, kunnen verhalen en fantasie daar mogelijk wel een opening voor maken. Met fantasie of verbeeldingskracht kunnen we verder kijken dan ons visuele fysieke perspectief. Wat zeggen verhalen (sprookjes, mythen) en onze eigen verbeelding ons over ‘de’ werkelijkheid?

Telkens staat in een serie van 3 bijeenkomsten een thema centraal;

  1. Levende verbindingen
  2. Harmonie
  3. Fantasie

Jeannette Monshouwer

Ik geef filosofie aan de Universiteit van Leiden aan Biomedische studenten. Ook begeleid ik (klank-) meditaties en zing ik bij vieringen en rituelen.

www.zielsveel.nu

Informatie en aanmelding

Email: pipmonshouwer@gmail.com
Telefoon: 06 14800852

Data, tijden en kosten

Data en tijd: woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur

25 januari, 1 en 8 februari (thema 1)

22 februari, 1 en 8 maart (thema 2)

22 en 29 maart, 5 april (thema 3)

Afsluiting 19 april

Prijs: € 250,- voor de hele cursus; € 90,- per thema van 3 lessen.

Locatie

Boerderij Oud Woelwijck, Essenlaan 3, 2251 AS Voorschoten
Voor route klik hier